Jehovah's Witnesses

Jehovah's Witnesses

Actively Valuing Ostracized Individual's Discretions

Shepherd the Flock of God secret manuals and handbooks

Manuali dei Testimoni di Geova

Visualizza o scarica manuali, manuali e manuali usati dagli anziani dei Testimoni di Geova. Questi documenti devono essere tenuti segreti dagli anziani. Non devono essere visti da nessuno ma da soli. I manuali sono principalmente … Read More →


Manuale ale Martorilor lui Iehova

Manuale

Vizualizați sau descărcați manuale și manuale utilizate de bătrânii Martorilor lui Iehova. Aceste documente sunt menite să fie păstrate în secret de bătrâni. Ele nu trebuie privite de nimeni decât de ei înșiși. Manualele sunt … Read More →