ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ

Εγχειρίδια

Προβάλετε ή κατεβάστε εγχειρίδια, εγχειρίδια και εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται από τους πρεσβύτερους των Μαρτύρων του Ιεχωβά. Αυτά τα έγγραφα προορίζονται να κρατηθούν μυστικά από τους πρεσβύτερους. Δεν πρέπει να τις βλέπουν οι ίδιοι, αλλά οι … Read More →