Svenska Brev

[otw_is sidebar=otw-sidebar-3]

Här hittar du de senaste bokstäverna till alla kroppsdelar. När fler brev publiceras kommer de att läggas till i denna lista.

2017

  1. 2017-04-19 Skolan i rikets tjänst tjänsteåret 2018
  2. 2017-04-15 den globala byggverksamheten med Rikets salar och sammankomsthallar
  3. 2017-03-20 brevskrivningskampanj för att understödja Jehovas vittnen i Ryssland
  4. 2017-02-28 besök hos uteslutna och avståndstagare
  5. 2017-02-27 personliga adresser och justeringar av samordnare och sekreterare

2016

  1. 2016-10-12 Anvisningar för tjänstemötet
  2. 2016-08-01 att skydda barn mot övergrepp

2015

  1. 2015-07-24 filmen ”Ni hade blivit oss kära” och dokumenttypen ”Evenemangsmedia”

2014

  1. 2014-07-13 förordnanden och avregistreringar av äldste och församlingstjänare

2013

  1. 2013-11-06 Skolan för kristna förkunnare