Pasite Božje stado

Ovaj priručnik “Pasite Božje stado” je vlasništvo korporacije Watch Tower Bible and Tract Society i namenjen je samo starešinama. Svaki starešina dobija jedan primerak. Ako neko bude razrešen kao starešina, osim ako se seli u drugu skupštinu s preporukom da ostane starešina, on mora vratiti ovaj priručnik Službenom odboru skupštine, koji će ga uništiti. Takođe mora izbrisati sve primerke u elektronskom formatu.

Pasite Božje stado (2019)

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.