Paste Božie stádo

Paste Božie stádo

Na túto publikáciu “Paste Božie stádo” je dôverného charakteru. Je určená každému vymenovanému staršiemu. Ak je starší vyškrtnutý z iného dôvodu ako preto, že s priaznivým odporúčaním prechádza do iného zboru, má odovzdať učebnicu služobnému výboru zboru, ktorý ju skartuje, a všetky elektronické kópie tejto publikácie, ktoré má, majú byť vymazané.

Paste Božie stádo (2019)

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.