Păstoriți turma lui Dumnezeu

Păstoriți turma lui Dumnezeu

Această publicație “Păstoriți turma lui Dumnezeu” este confidențială. Ea se înmânează fiecărui bătrân numit. Dacă un bătrân este scos din evidență pentru alt motiv decât mutarea din congregație cu o recomandare favorabilă, el trebuie să predea această publicație comitetului de serviciu al congregației pentru a fi distrusă și trebuie să șteargă toate copiile electronice ale publicației, de care dispune.

Păstoriți turma lui Dumnezeu (2019)

Păstoriți turma lui Dumnezeu (2010)

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.