Zorg Als Een Herder Voor Gods Kudde

Zorg Als Een Herder Voor Gods Kudde

Deze publicatie “Zorg Als Een Herder Voor Gods Kudde” is en vertrouwelijk.
Iedere ouderling krijgt een exemplaar. Als een ouderling ontheven wordt (behalve als hij naar een andere gemeente verhuist en een gunstige aanbeveling krijgt), moet hij dit boek aan het dienstcomité geven. Zij zullen het vernietigen. Eventuele elektronische exemplaren die hij in bezit heeft, moeten verwijderd worden.

Zorg Als Een Herder Voor Gods Kudde (2019)

Weidt De Kudde Gods (2010)

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.