Publieke Discours

Public Talks of Jehovah's Witnesses

Publieke Discours

Jehovah’s Getuigen hebben een breed scala van onderwerpen waarover openbare ouderlingen en dienaren in de bediening kan kiezen. Deze openbare contouren gesprek worden gebruikt om een lezing te geven op haar vergaderingen in het weekend gehouden in de hallen van de lokale koninkrijk over de hele wereld. Historisch gezien, het openbaar gesprek was 45 minuten. In de afgelopen tijd, werden openbare lezingen teruggebracht tot 30 minuten.

Zoek een toespraak...
AantalJaarTitel
12015Hoe goed ken je God?Openbare toespraken
22015Zul jij de laatste dagen overleven?Openbare toespraken
32015Ga vooruit met Jehovah's verenigde organisatieOpenbare toespraken
42015De wereld om ons heen bewijst dat God bestaatOpenbare toespraken
52015Echte hulp voor het gezinOpenbare toespraken
62015Wat kun je leren van Noach en de Vloed¿Openbare toespraken
72015Volg het voorbeeld van je barmhartiger vaderOpenbare toespraken
82015Laat je leven draaien om Gods wil, niet je eigen wilOpenbare toespraken
92008Raak niet afgestompt van gehoorOpenbare toespraken
101991Ons te allen tijde eerlijk gedragenOpenbare toespraken
111998„Geen deel van de wereld" - in navolging van ChristusOpenbare toespraken
121991Respect voor autoriteit is een bescherming voor uOpenbare toespraken
131991Gods zienswijze met betrekking tot seks en huwelijkOpenbare toespraken
142007Een rein volk eert JehovahOpenbare toespraken
151991Als Christenen bekommeren wij ons om andere mensenOpenbare toespraken
161991Blijf groeien in uw verhouding tot GodOpenbare toespraken
171991God verheerlijken met alles wat wij hebbenOpenbare toespraken
181993Maakt u Jehovah werkelijk tot uw vesting?Openbare toespraken
192001Hoe kunt u weten hoe uw toekomst er uit zal zien?Openbare toespraken
202002Is het voor God de tijd om de wereld te regeren?Openbare toespraken
211999Hoe past u in de koninkrijksregeling¿Openbare toespraken
221991Bent u tevreden met Jehovah's voorzieningen?Openbare toespraken
231991Het leven heeft wel degelijk een doelOpenbare toespraken
242002Wat Gods heerschappij voor ons kan doenOpenbare toespraken
252007Weerstand bieden aan de geest van de wereldOpenbare toespraken
261992Acht God u persoonlijk belangrijk?Openbare toespraken
271998Het huwelijk een goede start gevenOpenbare toespraken
281998Geef van respect en liefde in uw huwelijk blijkOpenbare toespraken
291998Verantwoordelijkheden en beloningen van het ouderschapOpenbare toespraken
301998Communicatie - binnen de gezinskring en met GodOpenbare toespraken
311992Hoe men ondanks honger toch gelukkig kan zijnOpenbare toespraken
321992Het hoofd bieden aan de zorgen des levensOpenbare toespraken
331992Wat schuilt er achter de geest van opstand?Openbare toespraken
341992Bent u voor overleving „gekentekend"?Openbare toespraken
351992Is eeuwig leven ook voor u mogelijk?Openbare toespraken
361992Is dit leven alles wat er is?Openbare toespraken
371992Beslis nu ten gunste van Goddelijke heerschappijOpenbare toespraken
381992Handel verstandig nu het einde nadertOpenbare toespraken
391996Heb vertrouwen in Goddelijke zegepraal!Openbare toespraken
401996Wat de nabije toekomst brengt!Openbare toespraken
411992„Blijft staan en ziet de redding van Jehovah"Openbare toespraken
421996Hoe het koninkrijk Gods op u van invloed isOpenbare toespraken
432007Doet u wat God van u verlangt?Openbare toespraken
442007Blijf Gods koninkrijk zoekenOpenbare toespraken
451992Volg de weg ten levenOpenbare toespraken
461992Behoud tot het einde toe een krachtig vertrouwenOpenbare toespraken
471995„Stel geloof in het goede nieuws"Openbare toespraken
482000Aan de beproeving op Christelijke loyaliteit het hoofd biedenOpenbare toespraken
492007Een gereinigde aarde - zult u dat meemaken?Openbare toespraken
501994Hoe neemt u beslissingen?Openbare toespraken
511995Wordt uw leven door de waarheid veranderd?Openbare toespraken
521994Wie is uw God?Openbare toespraken
531994Stemt uw denkwijze met die van God overeen?Openbare toespraken
541994Versterk uw geloof in 's mensen schepperOpenbare toespraken
551994Wat voor naam bouwt u bij God op?Openbare toespraken
561996Onder Christus' leiderschap de nieuwe wereld inOpenbare toespraken
571994Onder vervolging staande blijvenOpenbare toespraken
581994Hoe behoort u God te dienen?Openbare toespraken
591994Wat u zaait, zult u oogstenOpenbare toespraken
601997Hoe zinvol is uw leven?Openbare toespraken
611994Op wiens beloften vertrouwt u?Openbare toespraken
621994Het enige geneesmiddel voor de zieke mensheidOpenbare toespraken
631994Hebt u de evangelisatiegeest?Openbare toespraken
641993Liefde voor genoegens of liefde voor God?Openbare toespraken
652016Bevorder vrede in een wereld vol woede? (Speciale lezing 2017)Openbare toespraken
662007Dient de meester van de oogst als slavenOpenbare toespraken
672007De tijd nemen om over geestelijke zaken te mediterenOpenbare toespraken
681994Koestert u wrok of bent u vergevensgezind?Openbare toespraken
691993De geest van zelfopoffering doen herlevenOpenbare toespraken
701994Laat Jehovah uw vertrouwen zijnOpenbare toespraken
712007Hoe geestelijk wakker te blijvenOpenbare toespraken
721994Liefde is kenmerkend voor de ware Christelijke gemeenteOpenbare toespraken
731994Een hart van wijsheid verwervenOpenbare toespraken
741994Jehovah's ogen slaan ons gadeOpenbare toespraken
752007Erkent u Jehovah's soevereiniteit in uw persoonlijke leven?Openbare toespraken
762010Hoe kunnen Bijbelse principes ons helpen bij problemen?Openbare toespraken
771994Bewandel de weg der gastvrijheidOpenbare toespraken
781996Dien Jehovah met een blij hartOpenbare toespraken
791996Vriendschap met God, vriendschap met de wereld - wat zult u kiezen?Openbare toespraken
801994Is uw hoop gebaseerd op de wetenschap of op de Bijbel?Openbare toespraken
811995Wie komen ervoor in aanmerking Gods dienaren te zijn?Openbare toespraken
821995Jehovah en Christus - Maken zij deel uit van een drieëenheid?Openbare toespraken
831995De oordeelstijd voor religieOpenbare toespraken
842003Zult u ontkomen aan het lot van deze wereld?Openbare toespraken
852001Goed nieuws in een wereld vol geweldOpenbare toespraken
861995Gebeden die door God worden verhoordOpenbare toespraken
871995Hoe is uw verhouding met God?Openbare toespraken
881995Waarom volgens bijbelse maatstaven leven?Openbare toespraken
891995Kom, u die dorst naar waarheid!Openbare toespraken
902018Kies voor het echte leven!Openbare toespraken
902003Naar het werkelijke leven!Openbare toespraken
911995De tegenwoordigheid van de messias en zijn heerschappijOpenbare toespraken
921995De rol van religie in de wereldaangelegenhedenOpenbare toespraken
931992„Daden van God" - Hoe bezeit u ze?Openbare toespraken
941993De ware religie voorziet in de behoeften van de mensenmaatschappijOpenbare toespraken
951994De Bijbelse kijk op spiritistische praktijkenOpenbare toespraken
961996Het einde van valse religie is nabijOpenbare toespraken
971996Onberispelijk blijven te midden van een krom geslachtOpenbare toespraken
982007Houd u rein van wereldse verontreinigingenOpenbare toespraken
991997Waarom u vertrouwen kunt stellen in de BijbelOpenbare toespraken
1001998Ware wriendschap met God en onze medemensOpenbare toespraken
1011995Jehovah - De grootse schepperOpenbare toespraken
1021995Acht geven op het profetische woordOpenbare toespraken
1031999U kunt vreugde vinden in het dienen van GodOpenbare toespraken
1042005Ouders - Bouwen jullie met vuurbestendige materialen?Openbare toespraken
1051995Vertroosting vinden in al onze verdrukkingOpenbare toespraken
1061995Het verderven van de aarde brengt Gods vergeldingOpenbare toespraken
1071995Behoud een goed geweten in een zondige wereldOpenbare toespraken
1081995Vrees voor de toekomst overwinnenOpenbare toespraken
1091996Het koninkrijk Gods is nabijOpenbare toespraken
1101995In een goed gezinsleven komt God op de eerste plaatsOpenbare toespraken
1111995Wat wordt door de genezing van de natiën tot stand gebracht?Openbare toespraken
1121995Hoe liefde tot uitdrukking te brengen in een wetteloze wereldOpenbare toespraken
1131996Hoe kunnen jongeren het hoofd bieden aan de huidige crisis?Openbare toespraken
1141995De wonderen van Gods schepping waarderenOpenbare toespraken
1151995Hoe wij ons tegen Satans strikken kunnen beschermenOpenbare toespraken
1162007Wees verstandig in uw keuze van metgezellen!Openbare toespraken
1172006Hoe het kwade met het goede te overwinnenOpenbare toespraken
1181998Jongeren vanuit Jehovah's standpunt bezienOpenbare toespraken
1191997Christelijke afgescheidenheid van de wereld - warrom nuttigOpenbare toespraken
1201997Waarom wij ons nuaan Gods heerschappij moeten onderwerpenOpenbare toespraken
1211997Een wereldomvattende broederschap voor rampspoed behoedOpenbare toespraken
1221997Wereldomvattende vrede - uit welke bron?Openbare toespraken
1231997Waarom Christenen anders moeten zijnOpenbare toespraken
1241997Basis voor vertrouwen dat God de auteur van de Bijbel isOpenbare toespraken
1251999Waarom de mensheid een losprijs nodig heeftOpenbare toespraken
1262000Wie kan gered worden?Openbare toespraken
1272000Wat gebeurt er wanneer we sterven?Openbare toespraken
1282000Is de hel echt een plaats van vurige pijniging?Openbare toespraken
1292000Is de leer van de drei-eenheid schriftuurlijk?Openbare toespraken
1302000De aarde zal altijd blijven bestaanOpenbare toespraken
1312002Bestaat de duivel echt?Openbare toespraken
1322000De opstanding - een overwinning op de dood!Openbare toespraken
1332000De oorsprong van de mens - doet het ertoe wat u gelooft?Openbare toespraken
1342000Moeten Christenen de sabbat houden?Openbare toespraken
1352000De heiligheid van leven en bloedOpenbare toespraken
1362001Keurt God het gebruik van beelden bij de aanbidding Goed?Openbare toespraken
1372000Zijn de wonderen in de Bijbel echt gebeurd?Openbare toespraken
1382000Leef mit gezond verstand in een ontaarde wereldOpenbare toespraken
1392000Goddelijke wijsheid in een wetenschappelijke wereldOpenbare toespraken
1402000Jezus Christus - De nieuwe regeerder van de aardeOpenbare toespraken
1402017Wie is Jezus Christus?Openbare toespraken
1412000Wanneer zal er een eind komen aan het zuchten van de menselijke schepping?Openbare toespraken
1422000Waarom onze toevlucht bij Jehovah zoeken?Openbare toespraken
1432000Vertrouw op de God van alle vertroostingOpenbare toespraken
1442000Een loyale gemeente onder Christus' leidershapOpenbare toespraken
1452000Wie is als Jehovah, onze God?Openbare toespraken
1462000Gebruik onderwijs om Jehovah te lovenOpenbare toespraken
1472000Vertrouw op Jehovah's reddende machtOpenbare toespraken
1482000Deelt u Gods kijk op het leven?Openbare toespraken
1492000Wandelt u met God?Openbare toespraken
1502001Hoe reëel is God voor u?Openbare toespraken
1512000Jehovah is „een veilige hoogte" voor zijn volkOpenbare toespraken
1522001Het werkelijke armageddon - waarom? wanneer?Openbare toespraken
1532011Houd de  „vrees inboezemende dag" goed in gedachte!Openbare toespraken
1542002Menselijk bestuur op de weegschaalOpenbare toespraken
1552002Is Babylons uur van oodeel aangebroken?Openbare toespraken
1562003De oodeelsdag - Een tijd van angst of van hoop?Openbare toespraken
1572003Hoe ware Christenen de Goddelijke leer sierenOpenbare toespraken
1582003Wees moedig en vertrouw op JehovahOpenbare toespraken
1592003Zekerheid vinden in een gevaarlijke wereldOpenbare toespraken
1602011Behoed je identiteit als Christen!Openbare toespraken
1612004Waarom moest Jezus lijden en sterven?Openbare toespraken
1622014Bevrijding uit een duistere wereldOpenbare toespraken
1632005Waarom is het belangrijk de ware God te vrezen?Openbare toespraken
1642005Bezit God nog steeds de macht over alles?Openbare toespraken
1652005Door wie laat u uw waarden bepalen?Openbare toespraken
1662006Moedig en vol geloof de toekomst tegemoet zienOpenbare toespraken
1672006Handel wijs in een dwaze wereldOpenbare toespraken
1682006U kunt u veilig voelen in deze wereld vol problemen!Openbare toespraken
1692007Waarom moeten we ons door de bijbel laten leiden?Openbare toespraken
1702007Wie is geschikt om de mensheid te regeren?Openbare toespraken
1712008U kunt in vrede leven - nu en voor eeuwig!Openbare toespraken
1722008Wat is uw reputatie bij God?Openbare toespraken
1732008Is er voor God maar één ware religie?Openbare toespraken
1742008Wie mogen Gods nieuwe wereld binnengaan?Openbare toespraken
1752009Wat kenmerkt de bijbel als authentiek?Openbare toespraken
1762009Ware vrede en veiligheid - wanneer?Openbare toespraken
1772010Waar is hulp te vinden in moeilijke periodes?Openbare toespraken
1782010Wandel in rechtschapenheidOpenbare toespraken
1792010Verwerp wereldse fantasieën, streef koninkrijkswerkelijkheden naOpenbare toespraken
1802011Waarom de opstandingshoop reëel voor ons moet zijnOpenbare toespraken
1812011Is het later dan u denkt?Openbare toespraken
1822011Wat Gods koninkrijk nu voor ons doetOpenbare toespraken
1832012Kijk niet naar waardeloze dingen!Openbare toespraken
1842012Is de dood het einde van alles?Openbare toespraken
1852012Is de waarheid van invloed op uw leven?Openbare toespraken
1862013Sluit u aan bij Gods gelukkige volkOpenbare toespraken
1872013Waarom laat een God van liefde slechtheid toe?Openbare toespraken
1882013Vertrouwt u op Jehovah?Openbare toespraken
1892014Met God wandelen leidt tot zegeningen - Nu en voor altijdOpenbare toespraken
1902014Een gelukkig gezin voor altijd!Openbare toespraken
1912015Hoe liefde en geloof de wereld overwinnenOpenbare toespraken
1922015Bevindt u zich op de weg naar eeuwig leven?Openbare toespraken
1932015Bevrijding van de ellende in de wereldOpenbare toespraken
1942016De voordelen die Gods wijsheid voor ons heeftOpenbare toespraken
S-312015Wees dankbaar voor wat Christus voor u heeft gedaan!Gedachtenisviering
S-322016BegrafenislezingBegrafenislezing
S-412007Een huwelijk dat God eertHuwelijk toespraak
S-99a2016Titels van openbare lezingen - Gerangschikt op onderwerpOpenbare toespraken
S-992016Titels van openbare lezingenOpenbare toespraken
S-1412016Geheugensteuntjes voor degenen die openbare lezingen houdenOpenbare toespraken
Share:

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.