Publieke Discours

Public Talks of Jehovah's Witnesses [otw_is sidebar=otw-sidebar-8]

Jehovah’s Getuigen hebben een breed scala van onderwerpen waarover openbare ouderlingen en dienaren in de bediening kan kiezen. Deze openbare contouren gesprek worden gebruikt om een lezing te geven op haar vergaderingen in het weekend gehouden in de hallen van de lokale koninkrijk over de hele wereld. Historisch gezien, het openbaar gesprek was 45 minuten. In de afgelopen tijd, werden openbare lezingen teruggebracht tot 30 minuten.

Hier is de volledige lijst van openbare toespraken in het Nederlands. De openbare toespraken zijn beschikbaar gesteld door de Jehovah’s Getuigen.

Zie ook: English | Català | DeutschΕλληνικήEspañola | FrançaisNederlands | Polskie | Português | PусскийTwi

Opmerking: Cijfers tussen haakjes achter de titel van de discussietekst is de datum waarop het ontwerp werd gepubliceerd. De datumnotatie is als M / JJ, MM / JJ of YYYY.

Download onderstaande toespraken als een zip-bestand.

Publieke Discours

 1. Nr. 1-O HOE GOED KEN JE GOD¿ (09-2015)
 2. Nr. 2-O ZUL JIJ DE LAATSTE DAGEN OVERLEVEN¿ (09-2015)
 3. Nr. 3-O GA VOORUIT MET JEHOVAH’S VERENIGDE ORGANISATIE (09-2015)
 4. Nr. 4-O DE WERELD OM ONS HEEN BEWIJST DAT GOD BESTAAT (09-2015)
 5. Nr. 5-O  ECHTE HULP VOOR HET GEZIN (09-2015)
 6. Nr. 6-O WAT KUN JE LEREN VAN NOACH EN DE VLOED¿ (09-2015)
 7. Nr. 7-O VOLG HET VOORBEELD VAN JE BARMHARTIGE VADER (12-2015)
 8. Nr. 8- O LAAT JE LEVEN DRAAIEN OM GODS WIL, NIET JE EIGEN WIL (09-2015)
 9. Nr. 9-O RAAK NIET AFGESTOMPT VAN GEHOOR (05-2008)
 10. Nr. 10-O ONS TE ALLEN TIJDE EERLIJK GEDRAGEN (06-1991)
 11. Nr. 11-O „GEEN DEEL VAN DE WERELD” — IN NAVOLGING VAN CHRISTUS (09-1998)
 12. Nr. 12-O RESPECT VOOR AUTORITEIT IS EEN BESCHERMING VOOR U (05-1991)
 13. Nr. 13-O GODS ZIENSWIJZE MET BETREKKING TOT SEKS EN HUWELIJK (06-1991)
 14. Nr. 14-O EEN REIN VOLK EERT JEHOVAH (12-2007)
 15. Nr. 15-O ALS CHRISTENEN BEKOMMEREN WIJ ONS OM ANDERE MENSEN (05-1991)
 16. Nr. 16-O BLIJF GROEIEN IN UW VERHOUDING TOT GOD (06-1991)
 17. Nr. 17-O GOD VERHEERLIJKEN MET ALLES WAT WIJ HEBBEN (07-1991)
 18. Nr. 18-O MAAKT U JEHOVAH WERKELIJK TOT UW VESTING¿ (06-1993)
 19. Nr. 19-O HOE KUNT U WETEN HOE UW TOEKOMST ER UIT ZAL ZIEN¿ (05-2001)
 20. Nr. 20-O IS HET VOOR GOD DE TIJD OM DE WERELD TE REGEREN¿ (02-2002)
 21. Nr. 21-O HOE PAST U IN DE KONINKRIJKSREGELING¿ (08-1999)
 22. Nr. 22-O BENT U TEVREDEN MET JEHOVAH’S VOORZIENINGEN¿ (08-1991)
 23. Nr. 23-O HET LEVEN HEEFT WEL DEGELIJK EEN DOEL (07-1991)
 24. Nr. 24-O WAT GODS HEERSCHAPPIJ VOOR ONS KAN DOEN (02-2002)
 25. Nr. 25-O WEERSTAND BIEDEN AAN DE GEEST VAN DE WERELD (09-2007)
 26. Nr. 26-O ACHT GOD U PERSOONLIJK BELANGRIJK¿ (07-1992)
 27. Nr. 27-O HET HUWELIJK EEN GOEDE START GEVEN (09-1998)
 28. Nr. 28-O GEEF VAN RESPECT EN LIEFDE IN UW HUWELIJK BLIJK (09-1998)
 29. Nr. 29-O VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BELONINGEN VAN HET OUDERSCHAP (09-1998)
 30. Nr. 30-O COMMUNICATIE — BINNEN DE GEZINSKRING EN MET GOD (09-1998)
 31. Nr. 31-O HOE MEN ONDANKS HONGER TOCH GELUKKIG KAN ZIJN (07-1992
 32. Nr. 32-O HET HOOFD BIEDEN AAN DE ZORGEN DES LEVENS (07-1992)
 33. Nr. 33-O WAT SCHUILT ER ACHTER DE GEEST VAN OPSTAND¿ (07-1992)
 34. Nr. 34-O BENT U VOOR OVERLEVING „GEKENTEKEND”¿ (06-1992)
 35. Nr. 35-O IS EEUWIG LEVEN OOK VOOR U MOGELIJK¿ (07-1992)
 36. Nr. 36-O IS DIT LEVEN ALLES WAT ER IS¿ (06-1992)
 37. Nr. 37-O BESLIS NU TEN GUNSTE VAN GODDELIJKE HEERSCHAPPIJ (06-1992)
 38. Nr. 38-O HANDEL VERSTANDIG NU HET EINDE NADERT (06-1992)
 39. Nr. 39-O HEB VERTROUWEN IN GODDELIJKE ZEGEPRAAL! (01-1996)
 40. Nr. 40-O WAT DE NABIJE TOEKOMST BRENGT! (01-1996)
 41. Nr. 41-O „BLIJFT STAAN EN ZIET DE REDDING VAN JEHOVAH” (07-1992)
 42. Nr. 42-O HOE HET KONINKRIJK GODS OP U VAN INVLOED IS (01-1996)
 43. Nr. 43-O DOET U WAT GOD VAN U VERLANGT¿ (09-2007)
 44. Nr. 44-O BLIJF GODS KONINKRIJK ZOEKEN (09-2007)
 45. Nr. 45-O VOLG DE WEG TEN LEVEN (08-1992)
 46. Nr. 46-O BEHOUD TOT HET EINDE TOE EEN KRACHTIG VERTROUWEN (08-1992)
 47. Nr. 47-O „STEL GELOOF IN HET GOEDE NIEUWS” (09-1995)
 48. Nr. 48-O AAN DE BEPROEVING OP CHRISTELIJKE LOYALITEIT HET HOOFD BIEDEN (01-2000)
 49. Nr. 49-O EEN GEREINIGDE AARDE — ZULT U DAT MEEMAKEN¿ (09-2007)
 50. Nr. 50-O HOE NEEMT U BESLISSINGEN¿ (01-1994)
 51. Nr. 51-O WORDT UW LEVEN DOOR DE WAARHEID VERANDERD¿ (06-1995)
 52. Nr. 52-O WIE IS UW GOD¿ (01-1994)
 53. Nr. 53-O STEMT UW DENKWIJZE MET DIE VAN GOD OVEREEN¿ (01-1994)
 54. Nr. 54-O VERSTERK UW GELOOF IN ’S MENSEN SCHEPPER (01-1994)
 55. Nr. 55-O WAT VOOR NAAM BOUWT U BIJ GOD OP¿ (01-1994)
 56. Nr. 56-O ONDER CHRISTUS’ LEIDERSCHAP DE NIEUWE WERELD IN (01-1996)
 57. Nr. 57-O ONDER VERVOLGING STAANDE BLIJVEN (01-1994)
 58. Nr. 58-O HOE BEHOORT U GOD TE DIENEN¿ (01-1994)
 59. Nr. 59-O WAT U ZAAIT, ZULT U OOGSTEN (01-1994)
 60. Nr. 60-O HOE ZINVOL IS UW LEVEN¿ (02-1997)
 61. Nr. 61-O OP WIENS BELOFTEN VERTROUWT U¿ (01-1994)
 62. Nr. 62-O HET ENIGE GENEESMIDDEL VOOR DE ZIEKE MENSHEID (01-1994)
 63. Nr. 63-O HEBT U DE EVANGELISATIEGEEST¿ (01-1994)
 64. Nr. 64-O LIEFDE VOOR GENOEGENS OF LIEFDE VOOR GOD¿ (12-1993)
 65. Nr. 65-O BEVORDER VREDE IN EEN WERELD VOL WOEDE (07-2016) (SPECIALE LEZING 2017)
 66. Nr. 66-O DIENT DE MEESTER VAN DE OOGST ALS SLAVEN (09-2007)
 67. Nr. 67-O DE TIJD NEMEN OM OVER GEESTELIJKE ZAKEN TE MEDITEREN (09-2007)
 68. Nr. 68-O KOESTERT U WROK OF BENT U VERGEVENSGEZIND¿ (01-1994)
 69. Nr. 69-O DE GEEST VAN ZELFOPOFFERING DOEN HERLEVEN (12-1993)
 70. Nr. 70-O LAAT JEHOVAH UW VERTROUWEN ZIJN (01-1994)
 71. Nr. 71-O HOE GEESTELIJK WAKKER TE BLIJVEN (09-2007)
 72. Nr. 72-O LIEFDE IS KENMERKEND VOOR DE WARE CHRISTELIJKE GEMEENTE (01-1994)
 73. Nr. 73-O EEN HART VAN WIJSHEID VERWERVEN (10-1994)
 74. Nr. 74-O JEHOVAH’S OGEN SLAAN ONS GADE (10-1994)
 75. Nr. 75-O ERKENT U JEHOVAH’S SOEVEREINITEIT IN UW PERSOONLIJKE LEVEN¿ (09-2007)
 76. Nr. 76-O HOE KUNNEN BIJBELSE PRINCIPES ONS HELPEN BIJ PROBLEMEN¿ (08-2010)
 77. Nr. 77-O BEWANDEL DE WEG DER GASTVRIJHEID (10-1994)
 78. Nr. 78-O DIEN JEHOVAH MET EEN BLIJ HART (01-1996)
 79. Nr. 79-O VRIENDSCHAP MET GOD, VRIENDSCHAP MET DE WERELD — WAT ZULT U KIEZEN¿ (01-1996)
 80. Nr. 80-O IS UW HOOP GEBASEERD OP DE WETENSCHAP OF OP DE BIJBEL¿ (10-1994)
 81. Nr. 81-O WIE KOMEN ERVOOR IN AANMERKING GODS DIENAREN TE ZIJN¿ (01-1995)
 82. Nr. 82-O JEHOVAH EN CHRISTUS — MAKEN ZIJ DEEL UIT VAN EEN DRIEËENHEID¿ (05-1995)
 83. Nr. 83-O DE OORDEELSTIJD VOOR RELIGIE (12-1995)
 84. Nr. 84-O ZULT U ONTKOMEN AAN HET LOT VAN DEZE WERELD¿ (11-2003)
 85. Nr. 85-O GOED NIEUWS IN EEN WERELD VOL GEWELD (09-2001)
 86. Nr. 86-O GEBEDEN DIE DOOR GOD WORDEN VERHOORD (01-1995)
 87. Nr. 87-O HOE IS UW VERHOUDING MET GOD¿ (02-1995)
 88. Nr. 88-O WAAROM VOLGENS BIJBELSE MAATSTAVEN LEVEN¿ (01-1995)
 89. Nr. 89-O KOM, U DIE DORST NAAR WAARHEID! (01-1995)
 90. Nr. 90-O NAAR HET WERKELIJKE LEVEN! (03-2003)
 91. Nr. 91-O DE TEGENWOORDIGHEID VAN DE MESSIAS EN ZIJN HEERSCHAPPIJ (11-1995)
 92. Nr. 92-O DE ROL VAN RELIGIE IN DE WERELDAANGELEGENHEDEN (11-1995)
 93. Nr. 93-O „DADEN VAN GOD” — HOE BEZIET U ZE¿ (11-1992)
 94. Nr. 94-O DE WARE RELIGIE VOORZIET IN DE BEHOEFTEN VAN DE MENSENMAATSCHAPPIJ (12-1993)
 95. Nr. 95-O DE BIJBELSE KIJK OP SPIRITISTISCHE PRAKTIJKEN (07-1994)
 96. Nr. 96-O HET EINDE VAN VALSE RELIGIE IS NABIJ (01-1996)
 97. Nr. 97-O ONBERISPELIJK BLIJVEN TE MIDDEN VAN EEN KROM GESLACHT (02-1996)
 98. Nr. 98-O HOUD U REIN VAN WERELDSE VERONTREINIGINGEN (09-2007)
 99. Nr. 99-O WAAROM U VERTROUWEN KUNT STELLEN IN DE BIJBEL (09-1997)
 100. Nr. 100-O WARE VRIENDSCHAP MET GOD EN ONZE MEDEMENS (11-1998)
 101. Nr. 101-O JEHOVAH — DE GROOTSE SCHEPPER (06-1995)
 102. Nr. 102-O ACHT GEVEN OP HET PROFETISCHE WOORD (05-1995)
 103. Nr. 103-O U KUNT VREUGDE VINDEN IN HET DIENEN VAN GOD (02-1999)
 104. Nr. 104-O OUDERS — BOUWEN JULLIE MET VUURBESTENDIGE MATERIALEN¿ (01-2005)
 105. Nr. 105-O VERTROOSTING VINDEN IN AL ONZE VERDRUKKING (05-1995)
 106. Nr. 106-O HET VERDERVEN VAN DE AARDE BRENGT GODS VERGELDING (06-1995)
 107. Nr. 107-O BEHOUD EEN GOED GEWETEN IN EEN ZONDIGE WERELD (05-1995)
 108. Nr. 108-O VREES VOOR DE TOEKOMST OVERWINNEN (05-1995)
 109. Nr. 109-O HET KONINKRIJK GODS IS NABIJ (01-1996)
 110. Nr. 110-O IN EEN GOED GEZINSLEVEN KOMT GOD OP DE EERSTE PLAATS (01-1995)
 111. Nr. 111-O WAT WORDT DOOR DE GENEZING VAN DE NATIËN TOT STAND GEBRACHT¿ (01-1995)
 112. Nr. 112-O HOE LIEFDE TOT UITDRUKKING TE BRENGEN IN EEN WETTELOZE WERELD (02-1995)
 113. Nr. 113-O HOE KUNNEN JONGEREN HET HOOFD BIEDEN AAN DE HUIDIGE CRISIS¿ (01-1996)
 114. Nr. 114-O DE WONDEREN VAN GODS SCHEPPING WAARDEREN (01-1995)
 115. Nr. 115-O HOE WIJ ONS TEGEN SATANS STRIKKEN KUNNEN BESCHERMEN (04-1995)
 116. Nr. 116-O WEES VERSTANDIG IN UW KEUZE VAN METGEZELLEN! (09-2007)
 117. Nr. 117-O HOE HET KWADE MET HET GOEDE TE OVERWINNEN (11-2006)
 118. Nr. 118-O JONGEREN VANUIT JEHOVAH’S STANDPUNT BEZIEN (08-1998)
 119. Nr. 119-O CHRISTELIJKE AFGESCHEIDENHEID VAN DE WERELD — WAAROM NUTTIG (05-1997)
 120. Nr. 120-O WAAROM WIJ ONS NUAAN GODS HEERSCHAPPIJ MOETEN ONDERWERPEN (07-1997)
 121. Nr. 121-O EEN WERELDOMVATTENDE BROEDERSCHAP VOOR RAMPSPOED BEHOED (06-1997)
 122. Nr. 122-O WERELDOMVATTENDE VREDE — UIT WELKE BRON¿ (07-1997)
 123. Nr. 123-O WAAROM CHRISTENEN ANDERS MOETEN ZIJN (06-1997)
 124. Nr. 124-O BASIS VOOR VERTROUWEN DAT GOD DE AUTEUR VAN DE BIJBEL IS (06-1997)
 125. Nr. 125-O WAAROM DE MENSHEID EEN LOSPRIJS NODIG HEEFT (10-1999)
 126. Nr. 126-O WIE KAN GERED WORDEN¿ (11-2000)
 127. Nr. 127-O WAT GEBEURT ER WANNEER WE STERVEN¿ (08-2000)
 128. Nr. 128-O IS DE HEL ECHT EEN PLAATS VAN VURIGE PIJNIGING¿ (11-2000)
 129. Nr. 129-O IS DE LEER VAN DE DRIE-EENHEID SCHRIFTUURLIJK¿ (10-2000)
 130. Nr. 130-O DE AARDE ZAL ALTIJD BLIJVEN BESTAAN (08-2000)
 131. Nr. 131-O BESTAAT DE DUIVEL ECHT¿ (03-2002)
 132. Nr. 132-O DE OPSTANDING — EEN OVERWINNING OP DE DOOD! (08-2000)
 133. Nr. 133-O DE OORSPRONG VAN DE MENS — DOET HET ERTOE WAT U GELOOFT¿ (08-2000)
 134. Nr. 134-O MOETEN CHRISTENEN DE SABBAT HOUDEN¿ (08-2000)
 135. Nr. 135-O DE HEILIGHEID VAN LEVEN EN BLOED (09-2000)
 136. Nr. 136-O KEURT GOD HET GEBRUIK VAN BEELDEN BIJ DE AANBIDDING GOED¿ (01-2001)
 137. Nr. 137-O ZIJN DE WONDEREN IN DE BIJBEL ECHT GEBEURD¿ (11-2000)
 138. Nr. 138-O LEEF MET GEZOND VERSTAND IN EEN ONTAARDE WERELD (11-2000)
 139. Nr. 139-O GODDELIJKE WIJSHEID IN EEN WETENSCHAPPELIJKE WERELD (11-2000)
 140. Nr. 140-O JEZUS CHRISTUS — DE NIEUWE REGEERDER VAN DE AARDE (11-2000)
 141. Nr. 141-O WANNEER ZAL ER EEN EIND KOMEN AAN HET ZUCHTEN VAN DE MENSELIJKE SCHEPPING¿ (11-2000)
 142. Nr. 142-O WAAROM ONZE TOEVLUCHT BIJ JEHOVAH ZOEKEN¿ (11-2000)
 143. Nr. 143-O VERTROUW OP DE GOD VAN ALLE VERTROOSTING (11-2000)
 144. Nr. 144-O EEN LOYALE GEMEENTE ONDER CHRISTUS’ LEIDERSCHAP (11-2000)
 145. Nr. 145-O WIE IS ALS JEHOVAH, ONZE GOD¿ (11-2000)
 146. Nr. 146-O GEBRUIK ONDERWIJS OM JEHOVAH TE LOVEN (11-2000)
 147. Nr. 147-O VERTROUW OP JEHOVAH’S REDDENDE MACHT (11-2000)
 148. Nr. 148-O DEELT U GODS KIJK OP HET LEVEN¿ (11-2000)
 149. Nr. 149-O WANDELT U MET GOD¿ (11-2000)
 150. Nr. 150-O HOE REËEL IS GOD VOOR U¿ (01-2001)
 151. Nr. 151-O JEHOVAH IS „EEN VEILIGE HOOGTE” VOOR ZIJN VOLK (11-2000)
 152. Nr. 152-O HET WERKELIJKE ARMAGEDDON — WAAROM¿ WANNEER¿ (10-2001)
 153. Nr. 153-O HOUD DE „VREES INBOEZEMENDE DAG” GOED IN GEDACHTE! (06-2011)
 154. Nr. 154-O MENSELIJK BESTUUR OP DE WEEGSCHAAL (03-2002)
 155. Nr. 155-O IS BABYLONS UUR VAN OORDEEL AANGEBROKEN¿ (12-2002)
 156. Nr. 156-O DE OORDEELSDAG — EEN TIJD VAN ANGST OF VAN HOOP¿ (06-2003)
 157. Nr. 157-O HOE WARE CHRISTENEN DE GODDELIJKE LEER SIEREN (05-2003)
 158. Nr. 158-O WEES MOEDIG EN VERTROUW OP JEHOVAH (11-2003)
 159. Nr. 159-O ZEKERHEID VINDEN IN EEN GEVAARLIJKE WERELD (10-2003)
 160. Nr. 160-O BEHOED JE IDENTITEIT ALS CHRISTEN! (11-2011)
 161. Nr. 161-O WAAROM MOEST JEZUS LIJDEN EN STERVEN¿ (12-2004)
 162. Nr. 162-O BEVRIJDING UIT EEN DUISTERE WERELD (11-2014)
 163. Nr. 163-O WAAROM IS HET BELANGRIJK DE WARE GOD TE VREZEN¿ (06-2005)
 164. Nr. 164-O BEZIT GOD NOG STEEDS DE MACHT OVER ALLES¿ (11-2005)
 165. Nr. 165-O DOOR WIE LAAT U UW WAARDEN BEPALEN¿ (11-2005)
 166. Nr. 166-O MOEDIG EN VOL GELOOF DE TOEKOMST TEGEMOET ZIEN (05-2006)
 167. Nr. 167-O HANDEL WIJS IN EEN DWAZE WERELD (12-2006)
 168. Nr. 168-O U KUNT U VEILIG VOELEN IN DEZE WERELD VOL PROBLEMEN! (11-2006)
 169. Nr. 169-O WAAROM MOETEN WE ONS DOOR DE BIJBEL LATEN LEIDEN¿ (11-2007)
 170. Nr. 170-O WIE IS GESCHIKT OM DE MENSHEID TE REGEREN¿ (12-2007)
 171. Nr. 171-O U KUNT IN VREDE LEVEN — NU EN VOOR EEUWIG! (01-2008)
 172. Nr. 172-O WAT IS UW REPUTATIE BIJ GOD¿ (05-2008)
 173. Nr. 173-O IS ER VOOR GOD MAAR ÉÉN WARE RELIGIE¿ (09-2008)
 174. Nr. 174-O WIE MOGEN GODS NIEUWE WERELD BINNENGAAN¿ (11-2008)
 175. Nr. 175-O WAT KENMERKT DE BIJBEL ALS AUTHENTIEK¿ (08-2009)
 176. Nr. 176-O WARE VREDE EN VEILIGHEID — WANNEER¿ (10-2009)
 177. Nr. 177-O WAAR IS HULP TE VINDEN IN MOEILIJKE PERIODES¿ (01-2010)
 178. Nr. 178-O WANDEL IN RECHTSCHAPENHEID (06-2010)
 179. Nr. 179-O VERWERP WERELDSE FANTASIEËN, STREEF KONINKRIJKSWERKELIJKHEDEN NA (11-2010)
 180. Nr. 180-O WAAROM DE OPSTANDINGSHOOP REËEL VOOR ONS MOET ZIJN (05-2011)
 181. Nr. 181-O IS HET LATER DAN U DENKT¿ (06-2011)
 182. Nr. 182-O WAT GODS KONINKRIJK NU VOOR ONS DOET (10-2011)
 183. Nr. 183-O KIJK NIET NAAR WAARDELOZE DINGEN! (08-2012)
 184. Nr. 184-O IS DE DOOD HET EINDE VAN ALLES¿ (07-2012)
 185. Nr. 185-O IS DE WAARHEID VAN INVLOED OP UW LEVEN¿ (11-2012)
 186. Nr. 186-O SLUIT U AAN BIJ GODS GELUKKIGE VOLK (03-2013)
 187. Nr. 187-O WAAROM LAAT EEN GOD VAN LIEFDE SLECHTHEID TOE¿ (07-2013)
 188. Nr. 188-O VERTROUWT U OP JEHOVAH¿ (01-2014)
 189. Nr. 189-O MET GOD WANDELEN LEIDT TOT ZEGENINGEN — NU EN VOOR ALTIJD (04-2014)
 190. Nr. 190-O EEN GELUKKIG GEZIN VOOR ALTIJD! (07-2014)
 191. Nr. 191-O HOE LIEFDE EN GELOOF DE WERELD OVERWINNEN (04-2015)
 192. Nr. 192-O BEVINDT U ZICH OP DE WEG NAAR EEUWIG LEVEN¿ (08-2015)
 193. Nr. 193-O BEVRIJDING VAN DE ELLENDE IN DE WERELD (11-2015)
 194. Nr. 194-O DE VOORDELEN DIE GODS WIJSHEID VOOR ONS HEEFT (05-2016)
 • S-99-O TITELS VAN OPENBARE LEZINGEN (01-2016)
 • S-99a-O TITELS VAN OPENBARE LEZINGEN — GERANGSCHIKT OP ONDERWERP (01-2016)
 • S-141-O GEHEUGENSTEUNTJES VOOR DEGENEN DIE OPENBARE LEZINGEN HOUDEN (04-2016)

GEDACHTENISVIERING

 1. S-31-O WEES DANKBAAR VOOR WAT CHRISTUS VOOR U HEEFT GEDAAN! (12-2015)

BEGRAFENISLEZING

 1. S-32-O BEGRAFENISLEZING (12-2016)

HUWELIJKSLEZING

 1. S-41-O EEN HUWELIJK DAT GOD EERT (10-2007)
Share:

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.