Hoidke Karjastena Jumala Karja

Kuigi see raamat käsitleb enamikku teemasid, millega kogudusevanemad oma töös kokku puutuvad, võib vahel olla tarvis vaadata ka teisi väljaandeid, näiteks raamatut „Organiseeritud Jehoova tahte taäitmiseks” ja harubüroo kirju. Ole valvas märkama muudatusi, et olla kursis viimaste teokraatlike juhenditega. Veendu, et kasutad selle väljaande kõige uuemat versiooni. Dokumendis „Hoidke karjastena Jumala karja (1. Peetruse 5:2) — kohalikud juhised” on toodud lisasuunised, mis kehtivad sinu harubüroo territooriumil. Me innustame igat kogudusevanemat tegema oma raamatusse märkmeid, mis juhivad tähelepanu dokumendile „Hoidke karjastena Jumala karja (1. Peetruse 5:2) — kohalikud juhised”.

Hoidke Karjastena Jumala Karja (2019-02)

Share:

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.