Mga Sulat

Policy Letters of Jehovah's WItnesses
 1. Enero 6, 2017 Mga Liham at File ng Kongregasyon
 2. Enero 5, 2017 Tuluyan ng mga Tagapangasiwa ng Sirkito at Pinansiyal na mga Bagay
 3. Disyembre 16, 2016 Paglalagay ng mga Builder Assistant User sa jw.org Domain ng Kongregasyon
 4. Oktubre 15, 2016 Probisyon sa mga Mamamahayag para Makapanood Online ng mga Rekording ng mga Programa ng Asamblea at Kombensiyon
 5. Oktubre 14, 2016 Pagpapatotoo sa mga Pampublikong Lugar
 6. Oktubre 12, 2016 Mga Tagubilin Para sa Pulong na Ating Buhay at Ministeryong Kristiyano
 7. Setyembre 27, 2016 Pagrerekomenda ng mga Tagapagsalita at Interpreter sa Kombensiyon
 8. Agosto 4, 2016 2017 Imbitasyon sa Memoryal
 9. Agosto 1, 2016 Pagsasanggalang sa mga Menor-de-Edad Mula sa Pang-aabuso
 10. Hunyo 9, 2016 Mga LDC field representative
 11. Hunyo 3, 2016 Bahagi Para sa Lokal na mga Pangangailangan sa Pulong na Ating Buhay at Ministeryong Kristiyano
 12. Abril 21, 2016 Nirebisang Outline ng Pahayag sa Libing
 13. Enero 25, 2016 Pagpalakpak Kapag May Ipinatalastas na Panunumbalik
 14. Enero 4, 2016 Paggamit ng mga Visual Aid
 15. Nobyembre 3, 2015 Imbitasyon Para sa Kombensiyon sa 2016
 16. Oktubre 26, 2015 Video Equipment sa mga Kingdom Hall
 17. Oktubre 23, 2015 Teritoryo na Banyaga ang Wika
 18. Oktubre 22, 2015 Paggamit ng JW Stream
 19. Hulyo 25, 2015 2016 Imbitasyon sa Memoryal
 20. Hulyo 1, 2015 Mga kaayusan sa kombensiyon
 21. Hunyo 1, 2015 Pagpapadala ng imbentaryo ng literatura sa tanggapang pansangay
 22. Hunyo 1, 2015 Video na “Mga Paalaala sa Kombensiyon”
 23. Mayo 26, 2015 Musika sa mga Teokratikong Pagtitipon
 24. Mayo 25, 2015 Mga Tagubilin sa Paggamit ng Conferencing System sa mga Pulong ng Kongregasyon
 25. Pebrero 6, 2015 Memoryal at Espesyal na Pahayag Para sa 2015
 26. Enero 6, 2015 Mga Elder na Gumaganap Bilang Estudyante sa Paaralang Teokratiko Ukol sa Ministeryo
 27. Hulyo 13, 2014 Paghirang at pag-aalis ng mga elder at ministeryal na lingkod
 28. Hunyo 26, 2014 Notipikasyon ng Pagtitiwalag o Kusang Paghiwalay
 29. Abril 20, 2012 Mga paalaala mula sa Kingdom Ministry School noong 2011 taon ng paglilingkod
Share:

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.