български букви

Display Year:

2016

  1. 1 август 2016 г. Защита на деца от малтретиране

2015

2014

  1. 13 юли 2014 г. Назначаване и прекратяване на назначението на старейшини и помощник–служители
  2. 26 юни 2014 г. „Уведомяване за изключване или самоотстраняване“